Skip to Content

I. Dalyvavimo sąlygos 

Šis renginys niekaip nesiejamas su Instagram ir jokiu būdu nėra palaikomas, prižiūrimas ar stebimas Facebook ar Instagram tinkluose. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (toliau Henkel), o ne Facebook ar Instagram, yra Jūsų pateiktos informacijos gavėjas. Visi klausimai, komentarai ir skundai turėtų būti siunčiami Henkel, o ne Facebook ar Instagram. 

Jei prisijungsite ir dalyvausite konkurse Instagram erdvėje, Jūsų asmeninius duomenis gali rinkti tiesiogiai (pvz., IP adresas ir slapukų ID) Facebook arba Instagram tinklai ir jie gali būti panaudoti Facebook ar Instagram tikslams. Tai gali nutikti ir JAV. Mes nesame atsakingi už asmens duomenų (kurie taip pat gali apimti slapukų ar Instagram paskyros nustatymą) rinkimą ir panaudojimą. Daugiau informacijos apie tikslias duomenų tvarkymo operacijas, saugojimo laikotarpius ir tvarkymo tikslus galite rasti tiesiogiai Instagram tinkle [https://help.instagram.com/519522125107875], o Facebook, Inc. duomenų apsaugos sutartį galite atsisiųsti čia [https://www.facebook.com/full_data_use_policy]. 

 

1. Konkurso eiga ir vykdymas 

Konkursą organizuoja Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (toliau Henkel). 

 • Internetinis konkursas vyks nuo 2021.05.01 kovo 2021.07.31 23:59 
 • Dalyvavimui internetiniame konkurse dalyviai turi pateikti šukuosenos nuotrauką ar vaizdo įrašą, sukurtą naudojant naują „Blonde Expert“ plaukų dažų asortimentą. 
 • Dalyvaujantysis naudoja grotažymes #BlondeExpert ir #indola arba #BlondExpert ir #indola 
 • Konkurso kanalas – Instagram, pažymima grotažymėmis #BlondeExpert ir #indola arba #BlondExpert ir #indola 
 • Prizai už dalyvavimą internete: Nugalėtojas – 5 išskirtiniai virtualūs seminarai su Indola ekspertais, daugiausia dėmesio skiriant šviesintų plaukų šukuosenoms, įskaitant praktinį seminarą 
 • Vietinis prizas: Blonde Expert priemonių rinkinys 
 • Laimėtoją išrinks #indolaselected komanda, kuri dirbs kaip pasaulinio konkurso komisija. Gali būti ir šalies komisijos. 
 • Nugalėtojas bus informuotas Instagram pranešimu. 

 

2. Teisė dalyvauti 

Visi fiziniai asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų, sutikusieji su dalyvavimo sąlygomis ir nuostatomis, Instagram platformoje pateikę savo sukurtos dažytų plaukų šukuosenos nuotrauką ar vaizdo įrašą, pažymėtą grotažymėmis #BlondeExpert ir #indola arba #BlondExpert ir #indola, @indola, #Indola_lithuania  

Kad komisija galėtų pamatyti nuotraukas dalyvio Instagram paskyroje, Instagram paskyros privatumo nustatymai turi būti nustatyti kaip vieši. 

Norint dalyvauti konkurse, visa pateikta asmeninė informacija turi būti teisinga ir galiojanti. Kiekvienas dalyvis gali dalyvauti tik savo vardu. Henkel ir susijusių kompanijų darbuotojai ir su jomis susijusieji neturi teisės dalyvauti. 

 

3. Kliento/ pranešimų panaudojimo sutartis 

Dalyvis turi gauti asmens, kuris bus bet kuriose siunčiamose nuotraukose ar vaizdo įrašuose, sutikimą, kad nuotraukos ir vaizdo įrašai būtų skelbiami internete (svetainėje ir socialiniuose tinkluose) ir pateikiami internetiniam konkursui.  

 

4. Dalyvių pašalinimo sąlygos 

Jei dalyvis pažeidžia dalyvavimo sąlygas, Henkel pasilieka teisę pašalinti šį dalyvį iš konkurso. 

Dalyviai, kurie naudojasi neteisėtomis priemonėmis ar kitaip sukuria dirbtinį pranašumą manipuliuodami, taip pat nebus įtraukti. Tokiais atvejais Henkel gali net atšaukti laimėjimą ir pareikalauti grąžinti bet kokį įteiktą prizą. 

 

5. Priešlaikinė varžybų pabaiga 

Henkel pasilieka teisę sustabdyti arba nutraukti konkursą bet kuriame etape be išankstinio perspėjimo. Visų pirma, Henkel šia teise pasinaudos, jei dėl techninių (pvz., virusų kompiuterio sistemoje, manipuliavimo ar aparatinės bei programinės įrangos gedimų) ar teisinių priežasčių nebus galima garantuoti, kad konkursas vykdomas tinkamai.  

Jei konkurso nutraukimą lemia dalyvio elgesys, Henkel gali pareikalauti to asmens atlyginti padarytą žalą. 

 

6. Prizas ir prizo laimėtojas 

Prizo laimėtoją Henkel informuos tiesioginiu Instagram pranešimu. Jei nugalėtojas neatsako į pranešimą per keturiolika (14) dienų nuo Henkel pranešimo, laimėtojo prizas atšaukiamas, o Henkel turi teisę laisvai išrinkti kitą nugalėtoją iš dalyvavusiųjų. 

Prizus atsiimti reikia nuo 2021 m. rugpjūčio iki 2022 m. rugpjūčio mėn. Jei per nurodytą laiką nebus atsiimti, visų kuponų galiojimas baigsis. Vienas dalyvis gali atsiimti tik vieną prizą, kuris nėra atlyginamas pinigais. Prizais negali pasinaudoti kiti asmenys. Henkel pasilieka teisę pakeisti prizą kitu panašios vertės prizu, jei nėra galimybės įteikti pasiūlytąjį prizą.  

 

7. Atsakomybė 

Henkel neprisiima atsakomybės už pateiktą medžiagą, prarastą dėl techninių gedimų. Paskelbtos medžiagos įrodymas automatiškai nėra gavimo įrodymas. 

Įteikiant prizą, Henkel neturi jokių kitų įsipareigojimų.  

Henkel neatsako už nuostolius ar žalą, kurie gali atsirasti panaudojant prizą. Henkel neprisiima jokios atsakomybės už prizą teikiančios trečiosios šalies nemokumą ir dėl to atsirandančias pasekmes konkurso vykdymui ir prizo įteikimui. Visi skundai turėtų būti nukreipti trečiajai, prizą įteikiančiai, šaliai. 

Henkel yra atsakingi tik už materialius ir teisinius nesklandumus, atsiradusius dėl piktybinių kėslų ar aplaidumo.  

Henkel neatsako už žalą, atsiradusią dėl klaidų, perdavimo vėlavimo ar nutraukimo, techninių priemonių gedimų ir paslaugų tiekimo klaidų, neteisingo turinio, duomenų praradimo ar ištrynimo dėl virusų ar bet kokių kitų priežasčių, kurios gali atsirasti dalyvaujant konkurse.  

Atsakomybės apribojimai netenka galios, jei žalą Henkel (organizatoriai, darbuotojai ar subrangovai) padarė dėl piktybinių kėslų ar aplaidumo arba jei ją lėmė sutartyje minimų įsipareigojimų nevykdymas. 

Neprisiimama atsakomybė dėl pagal 4 punktą iš konkurso pašalintų asmenų. 

 

8. Kita 

Teisė apeliacijai netaikoma. Dalyvavimo sąlygoms ir visiems teisiniams santykiams tarp dalyvių ir Henkel išimtinai taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė. Jei atskiros dalyvavimo sąlygų nuostatos bus arba taps negaliojančiomis, tai neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui. Henkel gali bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo pakeisti dalyvavimo sąlygas.  

II. Duomenų apsaugos sutartis dalyvaujant konkurse 

Norėdamas(-i) gauti prizą, laimėtojas(-ai) privalo pateikti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir šalį.  

Nėra teisės registracijai.  

Henkel rinks ir panaudos dalyvio(-ių) pateiktus duomenis tik prizo įteikimo ir loterijos vykdymo proceso tikslais. 

Henkel neperduos dalyvio duomenų jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai įteikiami prizai ar vykdoma loterija.  

Dalyvio duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas įstatymais ir nuostatais, pateisinančiais tokias operacijas tuo, kad tvarkymas reikalingas loterijos vykdymui. 

Asmeniniai duomenys bus naudojami tik internetiniam konkursui ir internetinio konkurso vykdymo metu bei prizo įteikimui ir bus ištrinti per šešis (6) mėnesius po internetinio konkurso pabaigos. 

Dalyvis gali bet kuriuo metu pareikšti teisę naudotis savo duomenimis. Be to, jei įvykdomi atitinkami reikalavimai, dalyvis gali ginti šias teises: 

 • Teisę keisti 
 • Teisę ištrinti 
 • Teisę į duomenų tvarkymo apribojimą  
 • Teisę pateikti skundą atitinkamai kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai 
 • Teisę į galimybę perkelti duomenis 

 

Teisė prieštarauti dalyviui
Jei atliekate su Jūsų asmens duomenimis susijusius veiksmus, kurie vykdomi atsižvelgiant į teisėtus Henkel interesus, Jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti tokiam Jūsų asmens duomenų tvarkymui dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija. Henkel sustabdys tokį duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai Henkel galėtų įrodyti svarbias duomenų tvarkymo priežastis, nepaisant Jūsų interesų, siekiant apsaugoti teises ir laisves, arba jei duomenų tvarkymas yra susijęs su teisinių ieškinių įrodymu, vykdymu ar gynyba. 

Tokiais atvejais, arba jei dalyvis turi kokių nors kitų klausimų ar norų, susijusių su jo asmens duomenimis, prašome siųsti el. laišką ar laišką paštu Henkel duomenų apsaugos pareigūnui Mr. Frank Liebich, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Germany (El. adresas: Datenschutz@henkel.com).