Skip to Content

Datu aizsardzības paziņojums Facebook fanu lapām 

Statuss 2020. gada 17. augustā 

 

11  Ievads

Mēs priecājamies par Jūsu interesi par mūsu Facebook fanu lapu („Fanu lapa”) un mūsu uzņēmumu. Mums ir ļoti svarīga Jūsu personas datu aizsardzība. Mēs ievērojam likumos paredzētos noteikumus par datu aizsardzību un datu drošību. 

Tāpēc mums ir jāievēro Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR)  

Zemāk Jūs atradīsiet informāciju par to, kādus personas datus mēs apkopojam, sniedzot šo pakalpojumu, un kā mēs apstrādājam šādus datus.  

 

12  Atbildīgā puse / datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija 

Henkel Latvia, Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, Latvija („mēs” vai „Henkel”) ir par pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo datu apstrādi atbildīgā puse, kā tas ir aprakstīts šajā datu aizsardzības paziņojumā. Tiek izslēgta datu apstrāde attiecībā uz tā saukto „Vietnes pārskatu”, par kuru esam līdzatbildīgi ar Facebook Ireland Limited („Facebook”). 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu Fanu lapas izmantošanas rezultātā Facebook veic Jūsu personas datu turpmāku apstrādi, neaprobežojoties ar opciju „Vietnes pārskats”. Ciktāl (jo īpaši attiecībā uz tehnisko iespēju izmantot šo Fanu lapu) mēs atsaucamies uz Facebook datu aizsardzības paziņojumu, kas pieejams vietnē https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

Ja mūsu Fanu lapa ir saistīta ar citām vietnēm vai tiešsaistes saturu, attiecīgi tiek piemēroti šo pakalpojumu datu aizsardzības paziņojumi.  

Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru Henkel Latvia, Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, Latvija dpo.baltics@henkel.com 

 

13  Vispārīga datu apstrāde 

13.1 Saziņa ar mums / Kopienas vadība

Mēs regulāri saņemam privātas ziņas ar saturu, kas ir tieši adresēts mums. Ja Jūs sazināties ar mums, piemēram, lai uzdotu jautājumu par produktu, kuru mēs prezentējām Fanu lapā ar privātas ziņas starpniecību, mēs izmantosim Jūsu vārdu, visbeidzot Jūsu lietotājvārdu un citus Jūsu sniegtos datus, lai atbildētu uz Jūsu jautājumu. 

Apstrādes pamatā ir tiesību akti, kas ļauj mums apstrādāt personas datus, ciktāl tas ir nepieciešams, lai atbildētu uz Jūsu jautājumu (piemēram, VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) vai mūsu likumīgās intereses sniegt Jums nepieciešamo informāciju (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). 

Pēc tam, kad esam snieguši atbildes uz Jūsu jautājumiem, mēs izdzēšam Jūsu jautājumu un visu informāciju viena gada laikā pēc tā kalendārā gada beigām, kurā tika atbildēts uz Jūsu jautājumu. 

Turklāt mēs apkopojam komentārus un citu saturu, kas tiek publicēts Henkel Fanu lapā un citās Facebook publiskajās telpās, kas ir tieši adresēti mums vai kā citādi attiecas uz mums (piemēram, ziņas saturā minot Henkel produktu), lai varētu reaģēt uz attiecīgo saturu. Mēs varam atbilstoši reaģēt atkarībā no satura veida. Piemēram, mēs varam vērsties pie autora, lai palīdzētu viņam/viņai izmantot mūsu produktus, vai ņemtu vērā atsauksmes un pārskatus, veicot mūsu produktu uzlabošanu. Mēs arī veidojam pārskatus par noteikta satura veiktspēju, tostarp tā „like” reakcijas un iesaistīšanās darbībām ar to, lai uzzinātu un uzlabotu mūsu darbu sabiedrisko attiecību jomā.  

Šo datu apstrādes pamatā ir normatīvie akti, kas ļauj mums apstrādāt personas datus, jo atbilstoši reaģēt uz publisko komunikāciju, kas attiecas uz mums, ir mūsu likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). 

Saturu, kuru esat ievietojis mūsu Fanu lapā vai citās Facebook publiskajās telpās, Jūs varat izdzēst tāpat kā jebkuru no Jūsu ierakstiem platformā. Mēs arī rezervējam laiku pa laikam dzēst vecākus komentārus no mūsu Fanu lapas. Ja vēlaties jebkurā laikā izdzēst saturu no mūsu Fanu lapas, lūdzu, nosūtiet mums e-pastu uz iepriekš norādīto adresi. 

13.2 Kopienas funkcijas 

Jūs varat izvēlēties no dažādām funkcijām, kuras mēs piedāvājam mūsu Fanu lapā, lai sazinātos ar citiem lietotājiem, piemēram, komentāra publicēšana uz mūsu „sienas”, komentāra atstāšana un ieraksta atzīmēšana ar „like” jeb „patīk” vai dalīšanās ar ierakstu. 

Mēs vēlamies norādīt, ka šīs funkcijas ir publiskas un tādējādi visa Jūsu publicētā vai reģistrācijai iesniegtā informācija ir redzama citiem. Mums nav kontroles pār to, kā citi Fanu lapas lietotāji apstrādā šo informāciju. Jo īpaši mēs nevaram liegt citiem sūtīt Jums ziņojumus. 

Visus Jūsu iesniegtos datus par kopienas funkcijām mēs apstrādājam, lai nodrošinātu šo funkciju pareizu darbību. Bez šiem datiem mēs nevaram jums piedāvāt kopienas funkcijas. Šo datu apstrādes pamatā ir normatīvie akti, kas ļauj mums apstrādāt personas datus, ciktāl tas ir nepieciešams mūsu pakalpojumu izmantošanai vai līguma izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta  b) apakšpunkts), vai tāpēc, ka pēc spējas vieglākas un efektīvākas mūsu funkciju izmantošanas nodrošināšana ir mūsu likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). 

13.3 Nozares novērošana 

Mēs novērojam publikācijas saistībā ar uzņēmējdarbības nozarēm, kurās mēs aktīvi darbojamies (proti, skaistumkopšanas līdzekļi, līmes tehnoloģijas, veļas mazgāšanas līdzekļi, tīrīšanas līdzekļi). Lai to izdarītu, mēs apkopojam sociālo mediju platformu publiskajā telpā publicēto saturu saistībā ar šīm uzņēmējdarbības nozarēm (piemēram, saturu, kurā tiek apspriests vai demonstrēts kosmētikas līdzeklis vai mazgāšanas līdzeklis).  

Saturs, kas saistīts ar uzņēmējdarbības nozarēm, tiks saglabāts un izvērtēts, lai gūtu ieskatu par publiskām diskusijām attiecībā uz šīm uzņēmējdarbības nozarēm. Iegūtās atziņas izmantosim, lai uzlabotu mūsu pašu publisko komunikāciju un saskaņotu to ar publisko diskusiju. Šo datu apstrādes pamatā ir normatīvie akti, kas ļauj mums apstrādāt personas datus, jo mūsu sabiedriskās komunikācijas uzlabošana, saskaņojot to ar publisko diskusiju, ir mūsu likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).  

Mēs izdzēsīsim no savām sistēmām Sociālo mediju platformu publiskajās telpās apkopoto saturu vienu gadu pēc tā savākšanas. Ja vēlaties jebkurā laikā izdzēst saturu no mūsu Fanu lapas, lūdzu, nosūtiet mums e-pastu uz iepriekš norādīto adresi. 

13.4 Izlozes un citi konkursi 

Laiku pa laikam mēs savā Fanu lapā piedāvājam izlozes un citus konkursus. Ja vēlaties piedalīties, mēs lūgsim Jums norādīt identifikācijas datus un kontaktinformāciju (piemēram, vārdu, dzimšanas datumu, adresi, e-pasta adresi utt.; dalībai konkursā var būt nepieciešama papildu informācija, piemēram, atbilde uz jautājumu, fotogrāfijas vai tiešsaistes spēles rezultāts). Mēs izmantojam šo informāciju, lai pareizi veiktu izlozes vai konkursus, un, ja nepieciešams, tiesiskās aizsardzības vai ļaunprātīgas izmantošanas konstatēšanas nolūkā.  

Sīkāku informāciju atradīsiet katras izlozes/konkursa dalības noteikumos. Ja, piedaloties izlozē/konkursā, Jūs mums esat sniedzis savu piekrišanu, mēs izmantosim Jūsu informāciju piekrišanas paziņojumā uzskaitītajiem mērķiem. 

Datu apstrādes pamatā ir tiesību akti, kas ļauj mums apstrādāt personas datus, ja tas ir nepieciešams, lai pareizi veiktu izlozes vai konkursus (VDAR 6. panta 1. punkta  b) apakšpunkts), jo Jūs mums esat sniedzis savu piekrišanu (VDAR 6. panta 1 a) apakšpunkts) vai arī lai ievērotu mūsu likumīgās intereses novērst krāpšanu un nodrošināt efektīvu tiesisko aizsardzību (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). 

Datu uzglabāšanas ilgums tiks iekļauts katras izlozes/konkursa attiecīgajā datu aizsardzības paziņojumā. 

13.5 Ielūgums uz pasākumiem 

Ik pa laikam mēs savā Fanu lapā paziņojam par notikumiem, kuriem var būt nepieciešama reģistrācija. Ja Jūs reģistrējaties kādam no mūsu pasākumiem, mēs apstrādājam personas datus, kurus esat iesniedzis reģistrācijas brīdī, piemēram, Jūsu vārdu, adresi, kontaktinformāciju un informāciju saziņai (tālruņa numuru un e-pasta adresi), kā arī papildu informāciju, kas nepieciešama pasākumam (piemēram, lai izveidotu viesu sarakstu, akreditāciju, nodrošinātu ieejas kontroli, veiktu telpu plānošanu un ēdināšanu) un/vai informāciju, kas nepieciešama, lai nosūtītu Jums ielūgumu un informāciju par konkrēto pasākumu. Turklāt mēs varam izmantot Jūsu informāciju, lai konstatētu ļaunprātīgu izmantošanu un lai nodrošinātu mūsu tiesisko aizsardzību. 

Datu apstrādes pamatā ir normatīvie akti, kas ļauj mums apstrādāt personas datus, ja tas ir nepieciešams reģistrācijai un dalībai pasākumā (VDAR 6. panta 1. punkta  b) apakšpunkts) vai arī tāpēc, ka krāpšanas novēršana un efektīvas tiesiskās aizsardzības nodrošināšana ir mūsu likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). 

Ja reģistrējaties kādam pasākumam, mēs izdzēsīsim Jūsu reģistrācijas datus trīs gadu laikā pēc tā kalendārā gada, kurā pasākums notika, beigām. 

13.6 Virtuālais asistents (chatbot) 

Mūsu Fanu lapā ir pieejams virtuālais asistents. Virtuālo asistentu ir iespējams izmantot, nekoplietojot personas datus. Gadījumā, ja sarunā ar virtuālo asistentu tekstlodziņā ievadīsiet personisku informāciju, mēs izmantosim Jūsu datus tikai, lai atbildētu uz Jūsu jautājumu. Ja mēs saglabāsim Jūsu jautājumu iekšējai pārskatīšanai, mēs iepriekš izdzēsīsim Jūsu personas datus. 

Datu apstrādes pamatā ir tiesību akti, kas pamato personas datu apstrādi, kas ir nepieciešama, lai atbildētu uz Jūsu jautājumu (VDAR 6. panta 1. punkta  b) apakšpunkts) vai arī tāpēc, ka krāpšanas novēršana un efektīvas tiesiskās aizsardzības nodrošināšana ir mūsu likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). 

Ja nepiekritāt ilgākam uzglabāšanas periodam, piemēram, mūsu klientu attiecību pārvaldības ietvaros, mēs glabāsim Jūsu datus tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš minēto mērķu sasniegšanai, vai tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu juridiski saistošo pienākumu saglabāt datus. 

13.7 Produkta pārbaude 

Iespējams, ka esat norādījis savu kontaktinformāciju un adresi, piedaloties produktu pārbaudēs, kurus veicām ar mūsu Fanu lapas starpniecību. Mēs izmantosim Jūsu datus produkta pārbaudes veikšanai. 

Mēs nepārsūtīsim Jūsu datus trešajām pusēm, izņemot produkta pārbaudes veikšanas nolūkā.  

Jūsu datu apstrādes un izmantošanas pamatā ir tiesību akti, kas pamato šīs darbības ar to, ka apstrāde ir nepieciešama, lai veiktu produkta pārbaudi, kurā Jūs piedalāties (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). 

Ja neesat sniedzis piekrišanu ilgākam glabāšanas termiņam, piemēram, mūsu klientu attiecību pārvaldības ietvaros, mēs datus uzglabāsim ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams iepriekšminētā mērķa sasniegšanai, vai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, ja ir spēkā kāds ar likumu noteikts glabāšanas pienākums. 

13.8 Aptaujas 

Iespējams, ka esat norādījis savu kontaktinformāciju, piemēram, savu e-pasta adresi, piedaloties aptaujā. Mēs izmantosim Jūsu datus aptaujas veikšanai. 

Mēs nepārsūtīsim Jūsu datus trešajām pusēm, izņemot aptaujas veikšanas nolūkā.  

Jūsu datu apstrādes un izmantošanas pamatā ir tiesību akti, kas pamato šīs darbības ar to, ka mums ir sevišķi svarīgas likumīgas intereses izmantot Jūsu atbildes aptaujā, kurā piedalījāties (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). 

Ja neesat sniedzis piekrišanu ilgākam glabāšanas termiņam, piemēram, mūsu klientu attiecību pārvaldības ietvaros, mēs datus uzglabāsim ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams iepriekšminētā mērķa sasniegšanai, vai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, ja ir spēkā kāds ar likumu noteikts glabāšanas pienākums. 

13.9 Lapas izmantošanas / Vietnes pārskata analīze 

Dalot atbildību ar Facebook, mēs analizējam to, kā Jūs izmantojat mūsu Fanu lapu (Vietnes pārskats). 

VDAR prasītā informācija, kas attiecas uz datu apstrādi Vietnes pārskatam, ir atrodama Facebook mājas lapā; šobrīd Facebook datu paziņojumu atradīsiet sadaļā https://www.facebook.com/privacy/explanation

Facebook sniegs Jums nepieciešamo informāciju par līgumu, kas noslēgts starp Facebook un SIA Henkel Latvia, par datu apstrādi kā kopīgiem pārziņiem saskaņā ar VDAR 26. pantu; šobrīd Jūs atradīsiet šo informāciju, noklikšķinot uz šīs saites: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.  

Vietnes pārskata kontekstā mēs saņemsim tikai anonimizētu statistiku, tādēļ mums nav piekļuves Facebook apstrādātajiem personas datiem. 

 

14  Personas datu pārsūtīšana 

Jūsu personas dati tiek izpausti šādos gadījumos: 

  • Personas dati tiks atklāti kriminālvajāšanas iestādēm, kā arī, ja nepieciešams, trešajām personām, kurām nodarīts kaitējums, ja tas ir nepieciešams, lai izmeklētu mūsu pakalpojumu nelikumīgu vai ļaunprātīgu izmantošanu. Tomēr tas tiek darīts tikai tad, ja ir īpašas norādes par nelikumīgu vai nepareizu izmantošanu. Dati var tikt izpausti arī tad, ja tas tiek darīts, lai izpildītu mūsu pakalpojumu vai citu līgumu lietošanas noteikumus un nosacījumus vai, ja nepieciešams, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības. Mūsu likumīgās intereses datu apstrādei ir mūsu vietnes pareizas darbības nodrošināšana un juridisku prasību celšana, īstenošana vai aizstāvēšana, atkarībā no apstākļiem. Mums ir arī tiesisks pienākums sniegt informāciju noteiktām valsts iestādēm. Piemēram, kriminālvajāšanas iestādēm, valsts iestādēm, kas ierosina administratīvos pārkāpumus, par kuriem ir sods, un nodokļu iestādēm. Mūsu likumīgās intereses datu apstrādei ir ļaunprātīgas izmantošanas novēršana, saukšana pie kriminālatbildības un juridisku prasību celšana, īstenošana vai aizstāvēšana, atkarībā no apstākļiem (piemēram, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).  
  • Lai sniegtu pakalpojumus, mums ir jāpaļaujas uz trešo pušu uzņēmumiem un ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, pamatojoties uz līgumattiecībām („apstrādātājs”). Šādu apstrādātāju kategorijas var būt aģentūras, izpildes pakalpojumu sniedzēji, IT pakalpojumu sniedzēji. 

    Šādās situācijās informācija tiks atklāta šiem uzņēmumiem vai fiziskām personām, lai nodrošinātu turpmāku apstrādi. Mēs rūpīgi izvēlamies šos ārējo pakalpojumu sniedzējus un regulāri tos pārbaudām, lai pārliecinātos, ka Jūsu privātums tiek aizsargāts. Apstrādātājiem ir atļauts izmantot datus tikai mūsu noteiktajiem mērķiem. Saskaņā ar līgumiem, kuri noslēgti ar mums, viņiem ir pienākums apstrādāt Jūsu datus vienīgi saskaņā ar šo datu aizsardzības paziņojumu, kā arī Eiropas un Vācijas likumiem par datu aizsardzību. 

    Iepriekš aprakstīto potenciālo pārsūtīšanas gadījumu ietvaros var gadīties, ka trešā puse, kurai ir saistoši norādījumi, varētu apstrādāt datus valstīs ārpus ES („trešās valstis”).  
  • Datu izpaušana kādai pusei ārpus ES ikreiz tiek veikta saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Ciktāl ES Komisija nav paziņojusi, ka trešā valsts nodrošina atbilstošu datu aizsardzības līmeni, mēs sniegsim pietiekamas garantijas, lai izveidotu Jūsu datu pienācīgu aizsardzību. Šim nolūkam varētu tikt noslēgts līgums ar apstrādātāju, kurā ir iekļautas ES standarta līguma klauzulas (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm). 
  • Mūsu uzņēmējdarbības turpmākās attīstības gaitā ir iespējams, ka Henkel struktūra mainīsies, mainot juridisko formu, dibinot, pērkot vai pārdodot meitasuzņēmumus, uzņēmuma struktūrvienības vai uzņēmuma daļas. Šādu darījumu gadījumā informācija par klientu tiek nodota kopā ar nodoto uzņēmējdarbības daļu. Šādā situācijā mēs pārliecināmies, ka personas datu izpaušana trešajām personām ikreiz tiek veikta saskaņā ar šo datu aizsardzības paziņojumu un piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Šādu personas datu pārsūtīšanu var pamatot ar likumīgām interesēm nepieciešamības gadījumā pielāgot mūsu uzņēmuma struktūru ekonomiskiem un juridiskiem apstākļiem (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). 

 

15  Jūsu kā datu subjekta tiesības 

Kā datu subjektam Jums ir tiesības jebkurā laikā iegūt informāciju par datiem, kas saglabāti par Jums. Turklāt Jums ir tiesības labot datus, tiesības uz datu dzēšanu, tiesības ierobežot apstrādi, kā arī attiecīgā gadījumā tiesības uz datu pārnesamību. Turklāt Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādē. 

TURKLĀT JŪS VAR IEBILST PRET DATU APSTRĀDI TĀDU IEMESLU DĒĻ, KAS IZRIET NO JŪSU KONKRĒTĀS SITUĀCIJAS, JA JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDE PAMATOJAS UZ VDAR 6. PANTA 1. PUNKTA E VAI F APAKŠPUNKTU. 

Ja esat sniedzis piekrišanu savu personas datu apstrādei, varat to atsaukt jebkurā laikā attiecībā uz datu turpmāku apstrādi nākotnē.  

Kas attiecas uz personas datu apstrādi Vietnes pārskatā, Facebook darbojas kā kopīgais kontaktpunkts un apstrādā visus pieteikumus saistībā ar iepriekš minēto tiesību īstenošanu.  

 

16  Izmaiņas šajā datu aizsardzības paziņojumā 

Šī datu aizsardzības paziņojuma statuss ir [2020. gada 17. augusts].  

Mūsu Fanu lapas izstrāde var ietekmēt to, kā mēs apstrādājam personas datus. Mēs paturam tiesības pielāgot šo datu aizsardzības paziņojumu atbilstoši piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem. Tādēļ iesakām laiku pa laikam apmeklēt mūsu Fanu lapu, lai Jūs būtu informēts par iespējamiem mūsu datu aizsardzības paziņojuma atjauninājumiem.