Skip to Content

Pareiškimas dėl duomenų apsaugos. Kanalai socialinėje žiniasklaidoje  

2020 m. rugpjūčio 17 d. būklė  

 

11  Įžanga 

Džiugu, kad domitės mūsų kanalais socialinėje žiniasklaidoje ir mūsų bendrove. Mums labai svarbu užtikrinti jūsų duomenų apsaugą, todėl mes laikomės teisės aktuose išdėstytų nuostatų dėl duomenų apsaugos ir duomenų saugumo. 

Atsižvelgiant į tai, mes turime laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).  

Toliau pateikiame informaciją apie tai, kokius asmens duomenis mes renkame teikdami jums paslaugas, ir kaip mes tvarkome tokius duomenis.  

 

12  Atsakinga šalis, Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys  

„Henkel Latvia“, Gustava Zemgala gatve 76, Ryga, Latvija (toliau – mes, mus, arba „Henkel“) yra už duomenų tvarkymą, kurį reikia vykdyti siekiant teikti paslaugas ir laikytis šiame pareiškime dėl duomenų apsaugos išdėstytų reikalavimų, atsakinga šalis.  

Prašome turėti omenyje, kad tuo atveju, jei jūs naudojatės mūsų kanalais socialinėje žiniasklaidoje, jūsų asmens duomenis papildomai ir nebūtinai apsiribojant jūsų bendravimu su mumis arba su mūsų kanalais socialinėje žiniasklaidoje, tvarko atitinkamas socialinės žiniasklaidos platformos teikėjas. Tiek, kiek mes įmanoma (ypač dėl techninės galimybės naudotis atitinkamu kanalu socialinėje žiniasklaidoje) mes remiamės atitinkamo socialinės žiniasklaidos teikėjo pareiškimu dėl duomenų apsaugos:  

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en  

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388  

Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy  

Twitter: https://twitter.com/en/privacy  

vKontakte: https://vk.com/privacy  

Odnoklassniki: https://ok.ru/res/privacypolicy.html  

Jei mūsų kanaluose socialinėje žiniasklaidoje būna pateiktos nuorodos į kitas svetaines ar interneto turinį, tokiais atvejais atitinkamai bus taikomi tų paslaugų teikėjų pareiškimai dėl duomenų apsaugos.  

Jūs galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu adresu: „Henkel Latvia“, Gustava Zemgala gatve 76, Ryga, Latvija, el. paštas: dpo.baltics@henkel.com. 

 

13  Bendrasis duomenų tvarkymas

13.1 Komunikacija su mumis. Bendruomenės valdymas  

Mes nuolat gauname mums adresuotas žinutes, kurių turinys būna privatus. Tuo atveju, jei jūs kreipsitės į mus, pavyzdžiui, užduodami klausimą apie produktą, kurį pristatėme mūsų kanaluose socialinėje žiniasklaidoje, privačia žinute, atsakydami į jūsų paklausimą, mes naudosime jūsų vardą ir pavardę, o galiausiai – jūsų naudotojo vardą ir kitus duomenis, kuriuos jūs mums pateikėte. 

Duomenų tvarkymas yra grindžiamas teisės aktų nuostatomis, kurios leidžia mums tvarkyti jūsų duomenis tuo atveju, jei tai yra būtina siekiant atsakyti į jūsų klausimą (žr. BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą), arba ryšium su mūsų teisėtu interesu suteikti jums pageidaujamą informaciją (žr. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą). 

Atsakę į jūsų paklausimą, per vienerius metus nuo kalendorinių metų, kuriais buvo pateiktas atsakymas į jūsų paklausimą, mes ištrinsime jūsų paklausimą ir visą susijusią informaciją. 

Be to, kad galėtume reaguoti į atitinkamą turinį, mes renkame komentarus ir kitą turinį, kuris paskelbiamas viešai „Henkel“ kanaluose socialinėje žiniasklaidoje bei kitose socialinės žiniasklaidos platformos viešose erdvėse ir kuris yra tiesiogiai skirtas mums arba kaip nors kitaip su mumis susijęs (pvz., pavyzdžiui, turiniu, kuriame įvardijamas „Henkel“ produktas). Priklausomai nuo turinio pobūdžio, mes galime atitinkamai į jį reaguoti. Pavyzdžiui, siekdami padėti mūsų produktų naudojimo srityje, gali būti, kad mes susisiekti su turinio autoriumi, arba tobulindami savo produktus, aptarsime pateiktus atsiliepimus ir apžvalgas. Siekdami sužinoti, kaip veikia mūsų darbą viešųjų ryšių srityje, ir jį pagerinti, mes rengiame ataskaitas apie tam tikro turinio efektyvumą, įskaitant jo adresu gautus paspaudimus „patinka“ ir su juo susijusius įsitraukimo veiksmus. 

Minėti duomenys yra tvarkomi vadovaujantis teisės aktų nuostatomis. Tai suteikia mums galimybę tvarkyti asmens duomenis, nes tokiu atveju mes vadovaujamės mūsų teisėtu interesu – tinkamai reaguoti į su mumis susijusią viešąją komunikaciją BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).  

Turinį, kurį jūs paskelbėte mūsų kanaluose socialinėje žiniasklaidoje ar kitose socialinės žiniasklaidos platformos viešose erdvėse, jūs galite ištrinti patys tokiu pat būdu, kaip ir kitą šioje platformoje paskelbtą informaciją. Mes pasiliekame sau teisę tam tikru metu iš mūsų kanalo socialinėje žiniasklaidoje ištrinti senesnius komentarus. Jei jūs pageidautumėte kokiu nors metu ištrinti mūsų kanale socialinėje žiniasklaidoje paskelbtą turinį, nusiųskite mums pranešimą pirmiau nurodytu el. pašto adresu. 

13.2 Komunikacijos bendruomenėje priemonės 

Kad galėtumėte bendrauti su kitais naudotojais, pavyzdžiui, skelbti komentarą, paskelbti įrašo komentarą, prie įrašo paspausti „Patinka“ ar pasidalinti įrašu, jūs galite rinktis įvairias galimybes, kurias mes siūlome mūsų kanaluose socialinėje žiniasklaidoje.  

Norėtume pabrėžti, kad ši dalis yra vieša, todėl visą informaciją, kurią jūs skelbiate arba pateikiate registruodamiesi, gali matyti kiti asmenys. Mes negalime kontroliuoti, kaip kiti naudotojai tvarko šią informaciją. Ypač pabrėžiame, kad mes neturime galimybių neleisti kitiems siųsti jums žinutes. 

Visus duomenis, kuriuos jūs pateikiate naudodamiesi komunikacijos bendruomenėje priemonėmis, mes tvarkome tam, kad užtikrintume tinkamą tų priemonių veikimą. Neturėdami tokių duomenų, mes negalėtume jums pasiūlyti komunikacijos bendruomenėje priemonių. Šių duomenų tvarkymas yra grindžiamas teisės aktų nuostatomis, kurios mums leidžia tvarkyti asmens duomenis tiek, kiek tai yra būtina užtikrinti naudojimąsi mūsų paslaugomis ir vykdyti sutartį, arba todėl, kad tai yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti, kad mūsų priemonės veiktų kaip galima lengviau ir efektyviau. 

13.3 Sektoriaus stebėjimas 

Mes stebime su verslo sektoriais, kuriuose vykdome savo veiklą (konkrečiai – grožio priežiūros, lipniųjų technologijų ir skalbimo bei buitinės chemijos sektoriais). Tuo tikslu mes renkame turinį, kuris ryšium su tais verslo sektoriais buvo paskelbtas socialinės žiniasklaidos platformų viešose erdvėse (pvz., turinį, kuriame aptariamas arba demonstruojamas kosmetikos produktas arba skalbimo priemonė). 

Su verslo sektoriais susijusį turinį mes saugosime ir juo naudosimės tam, kad galėtume suformuoti įžvalgas apie su tais sektoriais susijusias visuomenės diskusijas. Suformuotas įžvalgas panaudosime mūsų pačių viešosios komunikacijos gerinimo ir jos priderinimo prie visuomenės diskusijos tikslu. Šių duomenų tvarkymas yra grindžiamas teisės aktų nuostatomis, kurios mums leidžia tvarkyti asmens duomenis, nes mes siekiame savo teisėto intereso – pagerinti savo viešąją komunikaciją, priderinant ją prie visuomenės diskusijos (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). 

Turinį, kurį savo sistemose mes surinkome iš socialinės žiniasklaidos platformų viešųjų erdvių, ištrinsime praėjus metams po to, kai jis buvo surinktas. Jei jūs pageidautumėte kada nors anksčiau ištrinti mūsų kanaluose socialinėje žiniasklaidoje paskelbtą turinį, nusiųskite mums pranešimą pirmiau nurodytu el. pašto adresu.  

13.4 Totalizatoriai ir kiti konkursai 

Kartais per mūsų kanalus socialinėje žiniasklaidoje mes siūlome totalizatorius ir kitus konkursus. Jei jūs norėtumėte dalyvauti, mes paprašysime jus pateikti tapatybės ir kontaktinius duomenis (pvz., vardą ir pavardę, gimimo datą, adresą, el. pašto adresą ir kt.; taip pat papildomą informaciją, kuri gali būti būna konkursui, pavyzdžiui, atsakymas į viktorinos klausimą, nuotraukos arba žaidimo internetu rezultatas).Tokią informaciją mes naudojame tam, kad galėtume tinkamai vykdyti totalizatorius arba konkursus, ir, jei būtina, ginti teisinius reikalavimus arba nustatyti piktnaudžiavimo atvejus.  

Išsamesnę informaciją jūs rasite kiekvieno totalizatoriaus ar konkurso dalyvavimo sąlygose. Jei dalyvaudami totalizatoriuje ar konkurse duosite mums sutikimą, jūsų informaciją mes naudosime sutikime išvardytais tikslais 

Duomenų tvarkymas yra grindžiamas teisės aktų nuostatomis, kurios mums leidžia tvarkyti jūsų duomenis tuo atveju, jei tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti totalizatorių arba konkursą (žr. BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą), jei jūs davėte mums sutikimą (žr. BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą), arba jei mes siekiame savo teisėto intereso užkirsti kelią sukčiavimui arba apsaugoti mūsų veiksmingos teisinės gynybos galimybes (žr. BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 punktą). 

Duomenų saugojimo trukmė bus nurodyta kiekvieno totalizatoriaus ar konkurso atitinkamame pareiškime dėl duomenų apsaugos. 

13.5 Kvietimas į renginius 

Kartais mūsų kanaluose socialinėje žiniasklaidoje mes paskelbiame renginius, į kuriuos gali reikėti registruotis. Jei jūs registruositės į vieną iš mūsų renginių, mes tvarkysime jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte registruodamiesi, pavyzdžiui, jūsų vardą ir pavardę, adresą, kontaktinius ir komunikacijos duomenis (telefono numeris ir el. pašto adresas), bei papildomą informaciją, kuri gali būti būtina renginiui (pvz., sudaryti svečių sąrašą, parengti akreditaciją, įėjimo kontrolės, taip pat auditorijos planavimo ir maitinimo tikslais), ir (arba) informaciją, kuri būtina tam, kad galėtume jums nusiųsti kvietimą ir informaciją apie konkretų renginį. Papildomai jūsų informaciją mes galime naudoti siekdami nustatyti piktnaudžiavimą ir mūsų teisiniams reikalavimams ginti. 

Šis duomenų tvarkymas yra grindžiamas teisės aktų nuostatomis, kurios mums leidžia asmens duomenis tvarkyti tuomet, jei tai yra būtina registracijos ir dalyvavimo renginyje tikslu (žr. BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą), arba jei mes turime teisėtą interesą užkirsti kelią piktnaudžiavimui arba apsaugoti mūsų veiksmingos teisinės gynybos galimybes (žr. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą). 

Jei užsiregistravote dalyvauti renginyje, jūsų registracijos duomenis ištrinsime per trejus metus nuo kalendorinių metų, kuriais vyko tas renginys, pasibaigimo. 

13.6 Virtualus pokalbis 

Gali būti, kad mūsų kanaluose socialinėje žiniasklaidoje veiks virtualaus pokalbio paslauga. Virtualaus pokalbio paslauga galima naudotis ir neteikiant asmens duomenų. Tuo atveju, jei naudodamiesi virtualaus pokalbio paslauga įvedate savo asmeninę informaciją į teksto langelį, jūsų duomenis mes naudosime atsakyti į jūsų klausimą. Jei jūsų klausimas bus išsaugotas vidinės apžvalgos tikslu, prieš išsaugodami mes ištrinsime jūsų asmens duomenis. 

Šis duomenų tvarkymas yra pagrįstas teisės aktų nuostatomis, kurios leidžia tvarkyti tokius asmens duomenis, kurie būtini siekiant atsakyti į klausimą (žr. BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą), arba jei mes turime teisėtą interesą užkirsti kelią piktnaudžiavimui arba apsaugoti mūsų veiksmingos teisinės gynybos galimybes (žr. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą). 

Jei jūs nesutinkate su ilgesniu saugojimo laikotarpiu, pvz., mūsų ryšių su klientais valdymo kontekste, jūsų duomenis mes saugosime tiek laiko, kiek reikia pasiekti minėtus tikslus, arba kiek tai yra būtina laikytis teisinės prievolės saugoti duomenis. 

13.7 Produktų bandymai 

Gali būti, kad jūs esate pateikę savo kontaktinius duomenis ir savo adresą tada, kai dalyvavote produktų bandymuose, kuriuos mes vykdėme per mūsų kanalą socialinėje žiniasklaidoje. Jūsų duomenis mes naudosime produktų bandymo vykdymo tikslu. 

Jūsų duomenų mes neperduosime jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai jie bus perduodami produktų bandymų vykdymo tikslu. 

Jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra grindžiamas teisės aktų nuostatomis, kurios leidžia tvarkyti ir naudoti duomenis tuo pagrindu, kad toks duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant vykdyti produktų bandymus, kuriuose jūs dalyvaujate (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). 

Jei jūs nedavėte sutikimo, kad jūsų duomenys būtų saugojami ilgiau, pvz., per visą santykių su klientais valdymo laikotarpį, duomenis mes saugojame ne ilgiau negu mums reikia pasiekti pirmiau minėtą tikslą, arba tiek laiko, kiek juos reikalaujama saugoti, jei yra taikoma įstatymuose nustatyta saugojimo prievolė. 

13.8 Apklausos 

Gali būti, kad savo kontaktinius duomenis, pvz., savo el. pašto adresą, jūs esate pateikę dalyvaudami apklausoje. Jūsų duomenis mes naudosime apklausos atlikimo tikslu. 

Jūsų duomenų mes neperduosime jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai jie bus perduodami apklausos atlikimo tikslu. 

Jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra grindžiamas teisės aktų nuostatomis, kurios leidžia tvarkyti ir naudoti duomenis tuo pagrindu, kad mes vadovaujamės savo pagrindiniu teisėtu interesu – panaudoti jūsų atsakymus, kuriuos pateikėte dalyvaudami apklausoje (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). 

Jei jūs nedavėte sutikimo, kad jūsų duomenys būtų saugojami ilgiau, pvz., per visą santykių su klientais valdymo laikotarpį, duomenis mes saugojame ne ilgiau negu mums reikia pasiekti pirmiau minėtą tikslą, arba tiek laiko, kiek juos reikalaujama saugoti, jei yra taikoma įstatymuose nustatyta saugojimo prievolė. 

 

14  Asmens duomenų perdavimas 

Jūsų duomenys yra atskleidžiami tokiais atvejais: 

  • Asmens duomenys bus atskleisti teisėsaugos institucijoms ir, jei būtina, žalą patyrusioms trečiosioms šalims, jei tai yra būtina siekiant ištirti neteisėtą mūsų paslaugų naudojimą arba piktnaudžiavimą jomis. Tačiau taip įvyksta tik tada, jei yra konkrečių neteisėto naudojimo arba piktnaudžiavimo požymių. Duomenys gali būti atskleisti ir tuo atveju, jei atskleidimas padeda įgyvendinti mūsų paslaugų naudojimo nuostatas ir sąlygas ar vykdyti kitas sutartis, arba, jei būtina, pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus. Mūsų teisėtas interesas tvarkyti duomenis – tai siekis garantuoti tinkamą mūsų kanalo socialinėje žiniasklaidoje funkcionavimą ir esant reikalui, pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus. Be to, pagal įstatymą reikalaujama, kad mes pateiktume informaciją tam tikroms valdžios įstaigoms, t. y. teisėsaugos institucijoms, baudų už administracinius pažeidimus administravimo institucijoms ir mokesčių įstaigoms. Mūsų teisėtas interesas tvarkyti asmens duomenis tokiais atvejais yra siekis užkirsti kelią piktnaudžiavimams, padėti tirti baudžiamuosius nusikaltimus ir, esant reikalui, pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus (žr. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą).  
  • Kad galėtume teikti savo paslaugas, mes turime pasitelkti įmones trečiąsias šalis ir išorinius paslaugų teikėjus, su kuriais sudarome sutartis (toliau – duomenų tvarkytojai). Tokiais duomenų tvarkytojais gali būti agentūros, įgyvendinimo paslaugų teikėjai ir IT paslaugų teikėjai. 

    Esant tokioms situacijoms, siekiant toliau tvarkyti duomenis, informacija bus atskleidžiama minėtoms bendrovėms arba fiziniams asmenims. Siekdami užtikrinti, kad būtų apsaugotas jūsų privatumas, mes atidžiai renkamės tokius išorinius paslaugų teikėjus ir reguliariai juos tikriname. Duomenų tvarkytojams leidžiama duomenis naudoti tik mūsų nustatytais tikslais. Be to, pagal su mumis sudarytas sutartis jie privalo jūsų duomenis tvarkyti išimtinai tik pagal šį pareiškimą dėl duomenų apsaugos bei pagal Europos ir Vokietijos duomenų apsaugos įstatymus.

    Galimo anksčiau minėto duomenų perdavimo kontekste gali atsitikti, kad trečioji šalis, kuri yra įpareigota laikytis instrukcijų, duomenis tvarkys ne ES valstybėse (toliau – trečiosios valstybės).  
  • Visais atvejais, kai duomenys atskleidžiami ne ES valstybėse esančiai šaliai, tai atliekama laikantis galiojančių duomenų apsaugos įstatymų. Jei ES Komisija nėra paskelbusi, kad trečioji šalis suteikia tinkamą duomenų apsaugos lygį, mes suteiksime pakankamas garantijas, kad būtų nustatytas tinkamas jūsų duomenų apsaugos lygis. Šiuo tikslu su duomenų tvarkytoju gali būti sudaryta tokia sutartis, į kurią būtų įtrauktos ES standartinės sutarčių sąlygos (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm). 
  • Gali būti, kad toliau plėtojant mūsų verslą, pasikeis „Henkel Latvia“ struktūra. „Henkel Latvia“ gali pakeisti savo juridinę formą, įsteigti, įsigyti arba parduoti dukterines įmones, bendrovės padalinius ar bendrovės dalis. Jei įvyktų tokie sandoriai, informacija apie klientus būtų perduota kartu su ta verslo dalimi, kuri yra perduodama. Tokiu atveju mes užtikrinsime, kad asmens duomenų atskleidimas trečiosioms šalims visais atvejais būtų įvykdytas laikantis šio pareiškimo dėl duomenų apsaugos ir galiojančių teisės aktų nuostatų. Toks asmens duomenų perdavimas gali būti pagrindžiamas teisėtu interesu esant reikalui, pritaikyti mūsų bendrovės struktūrą prie ekonominių ir teisinių aplinkybių (žr. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą). 

 

15  Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės 

Kaip duomenų subjektas jūs turite teisę bet kuriuo metu gauti informaciją apie jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome. Be to, jūs turite teisę reikalauti ištaisyti duomenis, teisę reikalauti ištrinti duomenis, teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą ir galimai – teisę į duomenų perkeliamumą. Be to, jūs turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai. 

BE TO, DĖL PRIEŽASČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪSŲ KONKREČIA SITUACIJA, JEI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS TVARKOMI REMIANTIS BDAR 6 STRAIPSNIO 1 DALIES E ARBA F PUNKTU, JŪS GALITE NESUTIKTI, KAD JŪSŲ DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI. 

Jei jūs esate davę sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis, tokį sutikimą jūs bet kada galite atšaukti ir jis bus taikomas duomenų tvarkymui ateityje.  

 

16  Šio pareiškimo apie duomenų apsaugą pakeitimas 

Šis pareiškimas dėl duomenų apsaugos paskutinį kartą atnaujintas 2020 m. rugpjūčio 17 d.  

Mūsų kanalų socialinėje žiniasklaidoje raida gali turėti įtakos mūsų atliekamam asmens duomenų tvarkymui, todėl mes pasiliekame teisę pritaikyti šį pareiškimą dėl duomenų apsaugos taip, kad jis atitiktų galiojančių duomenų apsaugos įstatymų nuostatas. Todėl tam, kad sužinotumėte apie galimą mūsų pareiškimo apie duomenų apsaugą pakeitimą, rekomenduojame retkarčiais apsilankyti mūsų kanaluose socialinėje žiniasklaidoje.